Project acronym: BioCog

Project full title: "Biomarker Development for Postoperative
Cognitive Impairment in the Elderly"

english german dutch italian

BioCog project

Home voor Nederlandse versie

brain

Cognitieve beperkingen
Cognitieve beperkingen komen in onze verouderende maatschappij steeds vaker voor. Een cognitieve beperking kan het gevolg zijn van een ouderdomsziekte van de hersenen, zoals de ziekte van Alzheimer, depressie of vaatlijden. Cognitieve beperkingen kunnen ook veroorzaakt worden door andere factoren, bijvoorbeeld diabetes, ontstekingsziekten, als gevolg van medische behandelingen of de leefstijl. (click on the image to zoom)

arrow Postoperatieve cognitieve beperkingen

Het BioCog project, dat gefinancierd wordt middels een FP7 subsidie van de Europese Unie, heeft als doel het zoeken van sets van biomarkers voor perioperatieve risicoinschatting en uitkomstvoorspelling van postoperatief delirium en POCD. De studiepopulatie betreft een groep van 1200 proefpersonen van 65 tot 80 jaar oud, welke een grote, geplande operatie zullen ondergaan.

The expected project outcomes are:

1) Ondersteuning van klinische beslissingen ten aanzien van patiëntenzorg, zoals het beter afwegen van het individueel risico op postoperatief delirium en POCD tegen de verwachte voordelen van een operatieve ingreep.

2) Het in de toekomst mogelijk maken van meer geavanceerde en hypothese-gedreven klinische studie en geneesmiddelenonderzoek (translationeel onderzoek).

Er zijn verschillende risicofactoren geassocieerd met postoperatief delirium en POCD. Onderzoek dat probeert de verschillende pathofysiologische mechanismen van delirium en POCD te begrijpen vereist de identificatie van een set van klinisch gevalideerde biomarkers. Op dit moment zijn deze echter nog weinig beschreven. De integratie van neuro-imaging biomarkers, die directe en sensitieve informatie verschaffen over de structuur en functie van de hersenen, samen met aanvullende kennis over specifieke pathofysiologische mechanismen door (cholinerge, inflammatoire, metabole) moleculaire biomarkers verkregen uit lichaamsvloeistoffen (bloedplasma, hersenvocht) zal naar verwachting leiden tot betere risico-stratificatie van patiënten. Deze complexe, multidisciplinaire benadering is de basis van BioCog.

arrow De impact op de gezondheidseconomische kant van een biomarker-gestuurde strategie zal ook worden geanalyseerd

arrow En verder …